Welkom

Door alle bezuinigingen in het onderwijs is op de basisschool geen tijd meer voor extra ondersteuning van leerlingen. Steeds meer kinderen hebben echter behoefte aan extra ondersteuning van de leerstof. Daarom ben ik begonnen om deze kinderen te helpen door het geven van bijles en huiswerkbegeleiding.Bijles zorgt ervoor dat de opgelopen achterstand (om wat voor reden dan ook) wordt weggewerkt en dat de kinderen zekerder van zichzelf worden. Het kwartje moet vaak even vallen maar dan weten ze het ook!COPYRIGHT (C) 2012. Alle rechten voorbehouden.www.jufiris.nl
Ontworpen door www.daniko.nl