Werkwijze

Bijles wordt door mij gegeven in groepjes van maximaal 4 kinderen.
Individuele bijles is natuurlijk ook mogelijk.

Bijles geef ik in de volgende vakken:
Rekenen
Taal
Spelling
Woordenschat
Begrijpend lezen
Technisch lezen

Verder geef ik training voor:
de Cito-toetsen voor groep 3 tot en met 8
de Eind-Cito voor groep 8
de Entreetoets voor groep 7

Tevens kunnen kinderen ook bij mij terecht voor huiswerkbegeleiding.

Tijdens het intake-gesprek bespreken we in welk(e) vak(ken) uw kind extra ondersteuning en
begeleiding nodig heeft.

COPYRIGHT (C) 2012. Alle rechten voorbehouden.www.jufiris.nl
Ontworpen door www.daniko.nl